ЦЕНА ШЛАЙФАН И ЩАМПОВАН БЕТОН

ЦЕНА ШЛАЙФАН ( ПОЛИРАН ) БЕТОН

Цената на шлайфания ( полирания ) бетон е събирателна от няколко компонента. Някои от тези компоненти са специфични за всеки конкретен обект , например:
 - марка на бетона
 - дебелина на бетона
 - отдалеченост от бетонови възли
 - начин на армировка
 - степен на натоварване на настилката
 - начин на прорязване на фугите
 - други
Поради това точна цена може да бъде дадена след уточняване на тези елементи и оглед на място.

 

ЦЕНА ЩАМПОВАН БЕТОН
Цената на щампования бетон е събирателна от няколко компонента. Някои от тези компоненти са специфични за всеки
конкретен обект , например:
 - марка на бетона
 - дебелина на бетона
 - отдалеченост от бетонови възли
 - начин на армировка
 - вид на шарката
 - начин на прорязване на фугите
 - други
Поради това точна цена може да бъде дадена след уточняване на тези елементи и оглед на място.